DK: Zákrok Ladislava Zikmunda na Tomáše Frola z utkání Rytíři Kladno - HC VERVA Litvínov II

Zákrok hráče Ladislava Zikmunda na protihráče Tomáše Frola z utkání Rytíři Kladno - Verva Litvínov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Verva Litvínov, přičemž v utkání nebyl hráči Zikmundovi uložen za toto jednání rozhodčími Vladimírem Pešinou a Danielem Pražákem žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Zikmund se svého zákroku proti Frolovi dopustil v přerušené hře v době signalizovaného uložení trestu hráči družstva klubu Verva Litvínov Jiřímu Gulovi, a to u hrazení v obranném pásmu družstva klubu Verva Litvínov. Zikmund nejprve současně s hvizdem hlavních rozhodčích oznamujících přerušení hry zasáhl tělem hráče družstva klubu Verva Litvínov Juraje Mikúše, přičemž následně se k Zikmundovi přiblížil Tomáš Frolo, patrně s cílem vyprovokovat fyzický kontakt mezi oběma hráči. Na tuto skutečnost Zikmund zareagoval tím způsobem, že nastavil svou hlavu a provedl s ní krátký pohyb kupředu tak, aby svou hráčskou přilbou docílil zasažení Frolovy helmy. Z dostupného videozáznamu je patrné, že Zikmund si byl svého jednání vědom a činil jej s plnou odpovědností. Tím předseda Disciplinární komise ELH přisvědčil popisu navrhovatele na disciplinární projednání dané věci, tedy že Zikmund napadl Frola hlavou a doplnil, že pokud by bylo toto jednání v utkání zpozorováno hlavními rozhodčími utkání, měl být Zikmundovi uložen trest dle čl. 142 pravidel ledního hokeje 2014-2018 s tím, že oproti názoru navrhovatele na disciplinární projednání dané věci nemohlo být rozhodčími utkání dle čl. 3.14. Herního řádu Tipsport ELH 2017-2018 užito trestu ve hře, který má dle pravidel ledního hokeje v platném znění za následek automatické zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání, nýbrž větší trest a automatický trest do konce utkání. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Ladislav Zikmund svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Úder hlavou dle čl. 142 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA Sport Marketing)

Hokejka doporučuje

Další