DK: Zákrok Martina Ševce na Martina Látala z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK

Zákrok hráče Martina Ševce na protihráče Martina Látala z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání byl hráči Ševcovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Pavlem Hodkem a Janem Hribikem menší trest za podražení dle čl. 167 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Ševc se ve středním pásmu snažil zastavit Látalův postup směrem k brance družstva klubu Bílí Tygři Liberec, kdy je rovněž na místě uvést, že zákrok byl veden v situaci, kdy se Látal nacházel v držení puku. Ač má navrhovatel na disciplinární projednání dané věci za to, že se Ševc dopustil nebezpečného zákroku kolenem, jehož následkem mohlo být vážné zranění protihráče, dospěl předseda Disciplinární komise ELH k závěru, že Ševc nevedl svůj zákrok čelně, kdy by záměrně přenesl váhu na svou pravou nohu, kterou následně atakoval Martina Látala, aby se tímto způsobem dopustil aktivního vystrčení kolena proti směru jízdy protihráče. Naopak, Ševc se krátce před střetem přetočil do bočního postavení, kdy sice záměrně ponechal svou pravou nohu ve směru Látalovy jízdy, aby tímto nedovoleným způsobem zastavil jeho další pohyb, současně však tímto způsobem sám sebe vystavil do zranitelné pozice, kdy mohlo dojít při prudkém nárazu ze strany protihráče k poranění jeho kolene. Tím předseda Disciplinární komise ELH v jednání Martina Ševce neshledal prvky, aby vyhověl žádosti navrhovatele na disciplinární projednání dané věci na uložení trestu Ševcovi v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Martin Ševc nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další