DK: Zákrok Bretta Flemminga na Lukáše Pabišku z utkání Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Flemmingovi uložen rozhodčími Lukášem Bejčkem a Danielem Pražákem větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Faul kolenem dle čl. 153 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Flemming se svého zákroku na Pabišku dopustil v obranném pásmu družstva klubu Piráti Chomutov, a to tak, že v čelním postavení chtěl zareagovat na změnu směru jízdy Lukáše Pabišky do středu hrací plochy a znemožnit tomuto další postup k brance družstva klubu Piráti Chomutov, přičemž se za tímto účelem zapřel na své pravé noze a své levé koleno vystrčil do směru Pabiškova pohybu. Ač lze předpokládat, že primárním záměrem Flemminga bylo zasáhnout Pabišku tělem a že právě za tímto účelem provedl shora popsaný pohyb, lze současně konstatovat, že svým ramenem Hráč Pabišku zcela minul a zcela zřetelně zasáhl primárně svým kolenem Pabiškovu levou nohu do oblasti stehenních svalů. V dalším tak dle předsedy Disciplinární komise ELH lze pouze uvést, že Flemming byl za své jednání plně odpovědný a rozhodl-li se vést svůj zákrokem způsobem, jak je naznačeno výše, měl si být vědom, že při přenesení těžiště na levou nohu může dojít ke střetu jeho levého kolene s nohou protihráče a k následnému možnému vážnému zranění protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Bretta Flemminga za disciplinární přestupek Faul kolenem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Pabiška dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl poranění nohy, aniž by však bylo specifikováno, zda předmětné utkání dokončil či nikoliv, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Flemming nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Brettu Flemmingovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Faul kolenem. (zdroj videa: BPA sport marketing). Foto: Jan Pidrman (Piráti Chomutov)

Hokejka doporučuje

Další