DK: Zákrok Petera Jánského na Martina Šťovíčka z utkání HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Piráti Chomutov, přičemž v utkání nebyl hráči Jánskému za uvedený zákrok rozhodčími Vyacheslavem Bulanovem a Romanem Svobodou uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že ke střetu Hráče se Šťovíčkem došlo mimo souboj o kotouč, a to na úrovni útočné modré čáry družstva Piráti Chomutov, kdy Šťovíček vyjížděl z útočného pásma a Jánský naopak vjížděl do obranného pásma svého družstva. V posuzovaném případě předseda Disciplinární komise ELH nemá za to, že by se Jánský dopustil úmyslného jednání, jehož cílem by bylo zasažení Martina Šťovíčka do jeho hlavy. Pokud k tomuto zasažení došlo, stalo se tak v důsledku toho, že zatímco se Šťovíček krátce před střetem v instinktivní obranné reakci přikrčil a snížil své těžiště, Jánský naopak na nastalou situaci zareagoval tím způsobem, že dal své ruce před sebe a pokusil se získat v souboji výhodu tím, že udělal pohyb rukama směrem vpřed, čímž došlo k zákroku dle popsaného. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Peter Jánský nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další