Podmínky užití

Podmínky užití - návštěvní řád internetového portálu HOKEJ.CZ

Provozovatelem internetového portálu HOKEJ.CZ, http://www.hokej.cz, je společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9.

 

Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek HOKEJ.CZ, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek HOKEJ.CZ, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

 

Jakékoliv užití internetových stránek HOKEJ.CZ, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek HOKEJ.CZ. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti BPA sport marketing a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek HOKEJ.CZ.

 

Na internetových stránkách HOKEJ.CZ jsou společností BPA sport marketing a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti BPA sport marketing a.s.

 

Veškerý obsah internetových stránek HOKEJ.CZ slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek HOKEJ.CZ byl získán ze zdrojů, které společnost BPA sport marketing a.s. považuje za spolehlivé. Společnost BPA sport marketing a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek HOKEJ.CZ je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách HOKEJ.CZ musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách HOKEJ.CZ.

 

Společnost BPA sport marketing a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek HOKEJ.CZ.

 

Každý návštěvník užívá internetové stránky HOKEJ.CZ na vlastní riziko. Společnost BPA sport marketing a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek HOKEJ.CZ a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost BPA sport marketing a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek HOKEJ.CZ a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Společnost BPA sport marketing a.s. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách HOKEJ.CZ, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách HOKEJ.CZ.

 

Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek HOKEJ.CZ, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost BPA sport marketing a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti BPA sport marketing a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti BPA sport marketing a.s.

 

Uživatel internetových stránek portálu HOKEJ.CZ, který se řádným způsobem zaregistroval (dále jen "registrovaný uživatel"), má po registraci možnost objednat si službu odebírání novinek, která spočívá v zasílání novinek z internetových stránek portálu HOKEJ.CZ na e-mailovou adresu registrovaného uživatele. Společnost BPA sport marketing a.s. tímto dává na vědomí všem registrovaným uživatelům, kteří mají o službu odebírání novinek zájem, že nedílnou součástí novinek zasílaných registrovanému uživateli na základě jeho objednávky jsou též různá reklamní sdělení. Registrovaný uživatel, který si službu odebírání novinek objedná (a to tak, že označí políčko "Odebírat novinky" po provedené registraci), současně uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby mu byla jako součást objednaných novinek zasílána též reklamní sdělení. Registrovaný uživatel výslovně prohlašuje, že takováto reklamní sdělení nebude považovat za nevyžádanou reklamu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Společnost BPA sport marketing a.s. upozorňuje návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost BPA sport marketing a.s. povinna se řídit.

 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách HOKEJ.CZ. Společnost BPA sport marketing a.s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.1. 2004.

RSS | Kontakt | Podmínky užití | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz