DK: Zákrok Michala Bulíře na Marka Baránka z utkání Bílí Tygři Liberec - HC VERVA Litvínov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Bulířovi uložen rozhodčími Oldřichem Hejdukem a Petrem Úlehlou větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Naražení zezadu dle čl. 123 Pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Bulíř vedl svůj zákrok na protihráče, který krátce před střetem odehrál kotouč, ale jelikož tento do doby střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, byl tento fakticky považován za hráče v držení puku. V projednávané situaci Baránek odehrával puk v situaci čelního postavení k hrazení, čímž dle předsedy Disciplinární komise ELH nedostatečně zohlednil možnost být napadán, sám sebe vystavil do krajně zranitelné pozice a výrazně tím též limitoval možnost své obrany před zákrokem ze strany Michala Bulíře. Navzdory výše uvedenému však předseda Disciplinární komise ELH shledal, že si Bulíř musel být této skutečnosti dostatečně vědom již v okamžiku, kdy se k provedení svého zákroku připravoval, přesto však následně neudělal nic, čím by následky střetu minimalizoval, či se tomuto zcela vyhnul. Naopak, Bulíř zneužil zřetelně nevýhodného Baránkova postavení k jeho cílenému naražení na hrazení, přičemž současně je dle předsedy Disciplinární komise ELH na místě připomenout, že ač se Bulíř nedopustil zřetelného přistrčení na hrazení pomocí rukou či hole držené v obou rukách, vedl svůj zákrok ve značné rychlosti, čímž docílil provedení zákroku se zvýšenou intenzitou. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Michala Bulíře za disciplinární přestupek Naražení zezadu. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Baránek neutrpěl dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem zranění takového rozsahu, aby vinou toho předmětné utkání mezi družstvem Bílí Tygři Liberec a družstvem Verva Litvínov nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Bulíř nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Michalu Bulířovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za Naražení zezadu. (zdroj videa: BPA sport marketing) Foto: Jiří Princ (Bílí Tygři Liberec).

Hokejka doporučuje

Další

}