DK: Jednání Petra Zámorského z utkání Mountfield HK – HC Škoda Plzeň

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném disciplinárním řízení dle § 11 Disciplinárního řádu extraligy ledního hokeje zabýval na základě podnětu vyplývajícího z oficiálního zápisu o utkání jednáním hráče Petra Zámorského z utkání konaného dne 30. 11. 2018 mezi kluby Mountfield HK a HC Škoda Plzeň. Rozhodl takto: Hráči se rozhodnutím Předsedy Disciplinární komise ELH v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH a v souladu s Přílohou č. 1 Disciplinárního řádu ELH ukládá finanční pokuta za Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel ledního hokeje 2018-2022. Odůvodnění: Posuzovaného jednání projednávaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se Hráč dopustil v čase Utkání 42:40, přičemž v Utkání byl Hráči za toto zákrok rozhodčími Utkání p. Petrem Úlehlou a p. Danielem Pražákem uložen v čase Utkání 42:43 menší trest za Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal Předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním naplnil předpoklady pro uložení menšího trestu za Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel, Hráč se v předmětné situaci dopustil závadného jednání tím, že zneužil předcházejícího kontaktu s holí protihráče Jakuba Kindla (dále také jen jako „Protihráč“) k tomu, aby zjevným přehráváním zvýraznil následky tohoto Protihráčova jednání, a tím se pokusil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání, aby tímto nesportovním způsobem docílil vyloučení Protihráče, - Teatrálnost Hráčova jednání je Předsedou Disciplinární komise ELH spatřována v tom, že se Hráč po tzv. „šroubováku“ ze strany Protihráče odrazil ze špičky své pravé brusle a tím následně docílil svého pádu na hrací plochu, přičemž lze jednoznačně vyloučit příčinnou souvislost mezi tímto popsaným pádem a předcházejícím kontaktem s holí Protihráče, neboť Protihráčův zákrok nebyl takové intenzity a takového charakteru, aby byl Hráčův pád na hrací plochu v té podobě, jak k němu došlo, nevyhnutelným následkem tohoto zákroku. Na základě výše popsaných skutečností Předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Hráč svým jednáním dopustil dle § 2 odst. 3. Disciplinárního řádu ELH disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel, za který lze dle Přílohy č. 1 Disciplinárního řádu ELH uložit trest finanční pokuty ve výši 10 % ze základní měsíční odměny Hráče a odměny za starty Hráče v utkáních ELH sjednaných mezi Hráčem a příslušným klubem, v němž Hráč vykonává svou sportovní činnost profesionálního hráče ledního hokeje, v jimi uzavřené hráčské smlouvě. Z důvodu, že (i) ve způsobu spáchání přestupku Hráčem byly shledány důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Hráče za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel, s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že (ii) Hráč nebyl během uplynulých dvou let za stejný druh přestupku disciplinárně trestán, rozhodl Předseda Disciplinární komise ELH tak, že v souladu s § 21 odst. 1. písm. b) Disciplinárního řádu ELH a v souladu s Přílohou č. 1 Disciplinárního řádu ELH se Hráči ukládá finanční pokuta za Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel.

Hokejka doporučuje

Další