DK: Jednání Matěje Berana z utkání HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec

Jednání bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno z podnětu klubu Oceláři Třinec, přičemž v utkání nebyl hráči za toto jednání rozhodčími utkání Vladimírem Pešinou a Danielem Pražákem uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro menšího trestu za Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 pravidel ledního hokeje v platném znění, - Hráč se v předmětné situaci dopustil závadného jednání tím, že zneužil předchozího kontaktu s bruslemi protihráče Tomáše Marcinka k tomu, aby zvýraznil následky protihráčova jednání a teatrálním způsobem se pokusil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání a docílit tímto nesportovním způsobem vyloučení protihráče, - Teatrálnost hráčova jednání je předsedou Disciplinární komise ELH spatřována v tom, že hráč okamžitě po kontaktu s protihráčem zcela rezignoval na další bruslařský pohyb, kdy je na místě zejména uvést skutečnost, že hráč střet s protihráčem očekával a své následné jednání tak plánoval, neboť na hrací plochu upadl okamžitě po střetu, a to bez přirozené snahy kolizi ustát a pádu na hrací plochu se vyhnout, přičemž lze též jednoznačně konstatovat, že jednání protihráče nebylo takového charakteru, ani takové intenzity, aby byl pád hráče na hrací plochu v podobě shora popsané jeho nevyhnutelným následkem. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Matěj Beran svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další