DK: Zákrok Michala Trávníčka na Sebastiena Piche z utkání Mountfield HK - HC Verva Litvínov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Trávníčkovi rozhodčími Janem Hribikem a Lukášem Bejčkem uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro uložení příslušného trestu rozhodčími Utkání ve smyslu čl. 119 pravidel 2018-2022, - Protihráč se v projednávané situaci značně neobratným způsobem pokusil přikrýt puk u hrazení, kdy navíc krátce před střetem snížil své těžiště, v důsledku čehož se ovšem jeho hlava dostala na úroveň hrany hrazení a tím byla výrazně limitována možnost obrany před případným zákrokem ze strany hráče, ať už by tento byl veden jakýmkoliv způsobem, a zároveň se vzhledem k uvedenému ocitl v zásadně zranitelné pozici, je též současně na místě uvést, že zákrok ze strany hráče, byť nikoliv nedovolený, jak se v projednávané situaci stalo, byl vzhledem k vývoji hry předvídatelný, - Navzdory shora uvedenému má předseda Disciplinární komise ELH za to, že si hráč musel být zranitelného postavení protihráče dobře vědom, přesto v dané situaci neudělal nic, čím by minimalizoval následky střetu, naopak zákrok byl veden ve vysoké nájezdové rychlosti a se zvýšenou razancí do oblasti protihráčových zad, přičemž je na místě k tomuto uvést, že ačkoliv byl protihráč nedostatečně připraven na možnost, že by mohl být ve svém postavení atakován, nemůže být tato skutečnost důvodem k tomu, aby hráč svým zákrokem vedeným navíc zezadu zneužil tohoto nevýhodného postavení protihráče k cílenému a zvláště intenzivnímu naražení protihráče na hrazení, - Hráč zřetelně nešetrným způsobem ohrozil zdraví protihráče, je však s ohledem na skutečnost, že protihráč se po zákroku byl schopen sám vztyčit a bez jakékoliv cizí pomoci dojet na hráčskou lavici, na místě v daném případě, a to i s ohledem na čas v utkání provedeného zákroku, ponechat stranou, zda vůbec a případně jak závažným způsobem bylo tímto zákrokem ze strany hráče ohroženo zdraví protihráče, přičemž tak nelze nijak zohlednit v zápise o utkání obsaženou skutečnost, že protihráč zákrokem utrpěl poranění hlavy a z tohoto důvodu utkání nedokončil. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Michala Trávníčka za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Vražení na hrazení. S přihlédnutím k polehčující okolnosti, že Trávníček nebyl mimo dvou uložených finančních pokut ve výši 10% ze základní měsíční odměny za dle předsedy Disciplinární komise ELH s povahou posuzovaného případu nesouvisející přestupky nafilmovaného pádu nebo přehrávání ve smyslu čl. 138 pravidel ledního hokeje v platném znění disciplinárně trestán, a současně vycházejíc ze skutečnosti, že protihráč se po zákroku byl schopen sám vztyčit a bez jakékoliv cizí pomoci dojet na hráčskou lavici, ponechal předseda Disciplinární komise ELH v daném případě s ohledem na čas v utkání provedeného zákroku stranou okolnost, zda vůbec a případně jak závažným způsobem bylo tímto zákrokem ze strany hráče ohroženo zdravé protihráče. Z uvedených důvodů rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Michalu Trávníčkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Vražení na hrazení. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další