DK: Zákrok Petra Koukala na Tomáše Dvořáka z utkání Mountfield HK - HC Sparta Praha

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Koukalovi rozhodčími Janem Hribikem a Alexandrem Pavlovičem uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Sekání dle čl. 159 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro uložení příslušného trestu rozhodčími utkání ve smyslu čl. 159 pravidel ledního hokeje 2018-2022, - Hráč se zákroku dopustil zcela mimo souboj o puk, a to zřetelně v reakci na přecházející přidržení jeho levé nohy protihráčem, v důsledku čehož hráč nemohl pokračovat ve hře a ani nemohl tuto nohu z protihráčova sevření nijak vymanit, neboť mu ji následně nezaviněně přisedl spoluhráč Tomáš Vincour, - Hráč v reakci na shora popsané v pozici vkleče zvláště intenzivním způsobem sekl patou své hole protihráče do oblasti nad vnějším hlezenním kloubem levé nohy a držadlem hole též do prstů na levé ruce, - Hráč svým jednáním v konečném důsledku nezpůsobil protihráči zranění, vinou něhož by protihráč utkání nedohrál, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Petra Koukala za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Sekání. S přihlédnutím ke skutečnosti, že protihráč zákrokem neutrpěl žádné zranění, vinou kterého by předmětné utkání mezi Mountfield HK a Sparta Praha nedokončil, a současně s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že Koukal nebyl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Petru Koukalovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Sekání. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další