DK: Zákrok Jana Jaroměřského na Petra Stloukala z utkání HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc

Byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen z podnětu klubu Energie Karlovy Vary, přičemž v utkání hráči nebyl uložen rozhodčími Romanem Mrkvou a Adamem Kikou uložen za tento zákrok žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal Předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč se svého zákroku dopustil proti protihráči, který krátce před střetem odehrál kotouč, a ve smyslu pravidel ledního hokeje v platném znění byl stále považován za hráče, jehož je přípustné atakovat, - Hráč vystoupil v prostoru mezi středovou a modrou čárou proti směru jízdy protihráče s cílem zastavit další protihráčův pohyb, přičemž z dostupných záběrů situace není prokazatelné, že by primárně zasáhl oblast hlavy nebo krku protihráče, naopak v dané situaci se s ohledem na skutečnost, že se hráč při zákroku přetáčel na bok, pravděpodobnější variantou jeví, že prvotní síla zákroku byla vedena na oblast hrudníku protihráče, - Hráč se v předmětné situaci nedopustil závadného provedení zákroku, které by například spočívalo ve skutečnostech, že by při zákroku oddělil ruku od těla, že by se před zákrokem odrazil, aby dosáhl vyšší intenzity jeho provedení, či že by zákrok vedl mimo zorný úhel protihráče, - Protihráč se v době střetu nacházel v kriticky zranitelné pozici, do které jej svou přihrávkou vystavil spoluhráč Michal Plutnar, přičemž tato skutečnost zásadně limitovala možnost obrany protihráče před blížícím se zákrokem, zvláště pak v kombinaci se snahou o zahrání puku, v důsledku čehož protihráč ještě více snížil své těžiště, - Přestože zákrokem protihráč utrpěl zranění hlavy, přičemž z tohoto důvodu utkání nedokončil, neshledal předseda Disciplinární komise ELH, že by tato skutečnost s ohledem na charakter provedeného zákroku měla být v projednávaném případě přičtena k tíži hráče. Z výše popsaných důvodů se předseda Disciplinární komise ELH neztotožnil s názory vyjádřenými navrhovatelem na disciplinární projednání dané věci v jeho podání ve smyslu, že se měl hráč dopustit nedovoleného atakování protihráče, který v době střetu dle tvrzení navrhovatele na disciplinární projednání dané věci v držení kotouče, a dospěl k závěru, že se hráč Jan Jaroměřský nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další