DK: Zákrok Michala Trávníčka na Petra Vránu z utkání HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen z podnětu klubu Sparta Praha, přičemž v utkání hráči nebyl rozhodčími Antonínem Jeřábkem a Petrem Lacinou uložen za tento zákrok žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal Předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč se svého zákroku dopustil proti protihráči, který byl v daný okamžik v přímém držení puku, - Hráč svou levou rukavicí vědomě a bezpředmětně, nikoliv však nijak zvlášť agresivně, zasáhl protihráče do oblasti břicha v situaci, kdy se po ztrátě své hole chystal ke střídání, - Přestože se hráč jednoznačně dopustil jednání, které není z hlediska pravidel ledního hokeje v platném znění přípustné, nebyl zákrok při zohlednění jeho charakteru a intenzity natolik závažným, aby za něj měl být ukládán trest jiný nežli trest za porušení pravidel ledního hokeje v platném znění v rámci utkání samotného, - protihráč zákrokem nebyl zraněn a nebyla žádným způsobem ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH neshledal důvody k dodatečnému potrestání hráče Trávníčka za předmětné jednání, a dospěl k závěru, že se hráč Michal Trávníček nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další