DK: Zákrok Davida Němečka na Jaroslava Vlacha z utkání Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Němečkovi uložen rozhodčími Oldřichem Hejdukem a Romanem Svobodou uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal Předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč vedl svůj zákrok proti protihráči, který krátce před střetem odehrál puk a byl tak z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje považován za hráče, který je v držení puku a jehož je přípustné atakovat, - Hráč vedl svůj zákrok čelně, ve zjevné snaze zahrát puk nataženou holí vpřed, před provedením zákroku se neodrazil, aby dosáhl jeho vyšší intenzity, nevedl též svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti, - Byť lze z dostupných záběrů situace prokázat, že hráč měl krátce po provedení zákroku zdviženou svou pravou rukou, nemá předseda Disciplinární komise ELH za nepochybné, že by hráč tuto svou ruku oddělil od těla již před provedením zákroku s cílem zasáhnout touto nedovoleným způsobem protihráče, nýbrž dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH hráč spíše zvedl svou paži v instinktivní reakci chránit se před protihráčovou holí, kterou protihráč zdvihl do výšky hráčovy hlavy krátce po odehrání puku, - Není nikterak průkazné, že by hráč svým jednáním docílil prvotního zasažení protihráčovy hlavy, přičemž ani pohyb protihráčovy hlavy krátce po střetu této skutečnosti nijak nenasvědčuje, nelze též vyloučit, že by ke zranění protihráče, jak je toto popsáno v zápise o utkání, došlo protihráčovou holí, která zůstala krátce po střetu zaklíněná mezi oběma hráči ve výšce protihráčovy hlavy. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč David Němeček nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další