DK: Jednání Luboše Horkého z utkání HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec

Jednání bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno z podnětu klubu HC Oceláři Třinec, přičemž v utkání hráči nebyl uložen rozhodčími René Hradilem a Zbyňkem Kubičíkem uložen za toto jednání žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal Předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč upadl v prostoru za brankou družstva HC Oceláři Třinec, a to při tzv. „bogně“ podél hrazení, kdy se mu jeho pohyb snažil ztížit obranným zákrokem protihráč Milan Doudera, - V jednání hráče nebyly shledány prvky teatrálnosti, či jakýkoliv jiný náznak toho, že by se hráč svým jednáním pokoušel ovlivnit úsudek rozhodčích za účelem získání výhody pro své družstvo ve formě potrestání protihráče, - Hráč při svém pohybu najel svou pravou bruslí na ochranný pás hrazení, v důsledku čehož ztratil stabilitu a schopnost koordinace svého pohybu, přičemž pád na hrací plochu byl logickým důsledkem nastalé situace. Z výše popsaných důvodů se předseda Disciplinární komise ELH kategoricky neztotožnil s názory vyjádřenými navrhovatelem na disciplinární projednání dané věci v jeho podání ve smyslu, že hráč Horký očividně přehrával pád ve snaze dosáhnout potrestání protihráče, a dospěl k závěru, že se hráč Luboš Horký nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další