DK: Zákrok Jana Hanzlíka na Jakuba Valského z utkání Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, přičemž v utkání byl hráči Hanzlíkovi uložen za toto jednání rozhodčími Oldřichem Hejdukem a Romanem Svobodou menší trest za Krosček dle čl. 127 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro uložení příslušného trestu rozhodčími utkání ve smyslu čl. 127 pravidel ledního hokeje 2018-2022, - Hráč se zcela vědomě a cíleně dopustil intenzivního úderu holí drženou v obou rukách do citlivé oblasti ledvin těsně nad protihráčovými hráčskými kalhotami, - Hráč se zákroku dopustil v situaci, kdy protihráč krátce předtím dosáhl vstřelení gólu, nebyl tak v danou chvíli nijak zpevněn a ani nemohl žádným způsobem očekávat, že proti němu hráč povede svůj zákrok, navíc jak předseda Disciplinární komise ELH považuje za důležité zdůraznit, povede tento zákrok zezadu mimo hráčův zorný úhel, - Hráč svým jednáním v konečném důsledku nezpůsobil protihráči zranění, vinou něhož by protihráč utkání nedohrál, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Jan Hanzlík svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Krosček dle čl. 127 pravidel ledního hokeje 2018-2022. S přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, že protihráč Valský zákrokem neutrpěl žádné zranění, jehož vinou by předmětné utkání mezi družstvem klubu Bílí Tygři Liberec a družstvem klubu BK Mladá Boleslav nedokončil, a dále že Hanzlík nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, se hráči Janu Hanzlíkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další