DK: Zákrok Marka Baránka na Davida Grígera z utkání HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Energie Karlovy Vary, přičemž v utkání nebyl hráči Baránkovi uložen za toto jednání rozhodčími René Hradilem a Adamem Kikou žádný trest ve smyslu pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním naplnil předpoklady pro uložení většího trestu rozhodčími Utkání ve smyslu čl. 152 pravidel ledního hokeje 2018-2022, - Hráč vedl svůj zákrok čelně proti protihráči, ale se zřetelnou prodlevou po předcházejícím střeleckém pokusu ze strany protihráče, která vylučuje, že by na zákrok mohlo být nahlíženo jako na zákrok na hráče v držení puku, - Hráč se dopustil aktivního vystrčení svého pravého kolena proti směru pohybu protihráče, kterého tímto způsobem zřetelně zasáhl do jeho pravé nohy, - Hráč se svého zákroku dopustil v situaci, kdy protihráč mohl jen stěží očekávat, že hráč aktivním způsobem vystoupí do směru jízdy protihráče, aby jej zasáhl svým kolenem, zvláště pak v situaci, kdy protihráč s ohledem na předcházející výjezd z tzv. „bogny“ a následný střelecký pokus nemohl svou pravou nohu odlehčit a chránit tak sám sebe před případným střetem s hráčem, - Protihráč v důsledku popsaného zákroku Utkání nedokončil a byť z údajů obsažených v zápise o utkání lze konstatovat, že v utkání těsně po zákroku ještě pokračoval, bylo předsedou Disciplinární komise ELH zjištěno, že zákrokem došlo k vážnému ohrožení zdraví protihráče spočívajícímu ve způsobené ruptuře postranních kolenních vazů pravé nohy. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Marek Baránek svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Faul kolenem dle čl. 152 Pravidel ledního hokeje 2018-2022. Z důvodu, že zákrokem došlo ke zranění protihráče, jenž sice dle údajů obsažených v zápise o utkání v utkání ještě pokračoval, bylo zjištěno, že zákrokem došlo k vážnému ohrožení zdraví protihráče spočívajícímu ve způsobené ruptuře kolenních vazů pravé nohy, a dále s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že Baránek nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, se hráči Marku Baránkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další