Soutěž s hvězdou NHL. Jsi rychlý jako Ondřej Palát?

Další informace a testy najdeš zde: http://www.cslh.cz/text/198-motoricke-testy-mimo-led-na-lede-a-funkcni-vysetreni-jun-sd-md-.html 3 x 200 m s odpočinkem 30 sekund - test anaerobní vytrvalosti - Jedná se o opakovaný běh 3 x 200 m na oficiální atletické dráze s délkou 400 m - Lze použít obuv jen s hladkou podrážkou - Na povel startuje hráč na dráze a běží 200 m do vyznačeného cíle - Po doběhnutí následuje 30 vteřinový aktivní odpočinek s mírnou chůzí - Následuje druhý a třetí start ve stejném zátěžovém režimu - Hodnotí se a zaznamenává výsledek každého běhu s přesností na 0,1 sekundy - Jednotlivé časy se zaznamenávají do protokolu a spočítá se průměrný čas ze tří běhů - Doporučuje se startovat po dvou, maximálně po čtyřech hráčích– podle možností měření - Vždy se testovaný vrací do cíle posledního běhu, odkud také startuje další běh - Pro startování a měření, v případě, že jsou k dispozici 2 trenéři, doporučujeme provádět start vždy trenérem, který stojí u startu. Druhý trenér stojí v cíli 200 m. - Trenér provádí start pohybem paží a verbálně tak, že upaží a dá povel „připrav se“ - Následuje vzpažení s tlesknutím rukou nad hlavou a pokynem „vpřed“, to je povel druhému trenérovi pustit stopky. Po doběhnutí zůstávají trenéři na místech s výměnou rolí – startující, měřící

Hokejka doporučuje

Další