DK: Zákrok Tomáše Vondráčka na Jiřího Polanského z utkání HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno

Zákrok hráče Tomáše Vondráčka na protihráče Jiřího Polanského z utkání Oceláři Třinec - Kometa Brno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Oceláři Třinec, přičemž v utkání byl hráči Vondráčkovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Oldřichem Hejdukem uložen menší trest + osobní desetiminutový trest za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Vondráček vedl svůj zákrok na Polanského, který krátce před střetem odehrál puk podél hrazení směrem k brance družstva klubu HC Oceláři Třinec, ale jelikož tento v době střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, lze konstatovat, že ve smyslu výkladu pravidel ledního hokeje v platném znění byl Polanský v okamžik střetu stále považován za hráče v držení puku. Ač navrhovatel na disciplinární projednání dané věci ve svém podání uvedl, že Vondráček ve stejném střídání provedl několik vyhrocených soubojů, kdy v závěru fauloval protihráče, jehož, jak navrhovatel na disciplinární projednání dané věci výslovně uvedl, zasáhl s jasným úmyslem trefit a zranit do oblasti hlavy nebo krku, shrnul předseda Disciplinární komise ELH, že Vondráček vedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti, kdy nelze činit pochybnosti o tom, že bylo jeho záměrem zasáhnout Polanského tělem. Vondráček se před zákrokem neodrazil, aby dosáhl vyšší intenzity provedení zákroku, v počátku vedení zákroku držel ruce u těla, teprve poté, co se Polanský instinktivně pokusil blížícímu se střetu vyhnout, ve snaze dokončit svůj úmysl oddělil svou pravou ruku od těla a touto nejprve zasáhl Polanského do hrudníku a následně jeho paže sklouzla též na oblast Polanského hlavy nebo krku. V daném případě neshledal předseda Disciplinární komise ELH navrhovatelem na disciplinární projednání dané věci avizovaný zásah do hlavy nebo krku jako primární, už vůbec ne jako záměrný, nebo činěný s cílem protihráče zranit, a za dané situace tak konstatoval, že zákrok nebyl s přihlédnutím k výše popsaným skutečnostem takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby za něj byl uložen trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Tomáš Vondráček nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize).

Hokejka doporučuje

Další