DK: Zákrok Tomáše Jiránka na Daniela Sørvika z utkání HC Dukla Jihlava – HC VERVA Litvínov

Zákrok hráče Tomáše Jiránka na protihráče Daniela Sørvika z utkání Dukla Jihlava – Verva Litvínov, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Verva Litvínov, přičemž v utkání nebyl hráči za tento zákrok uložen rozhodčími Janem Hribikem a Adamem Kikou žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Jiránek svůj zákrok vedl čelně proti Sørvikovi, který byl v držení puku a snažil se neúspěšně tento odehrát podél hrazení směrem k brance družstva klubu HC Dukla Jihlava. Jiránek, který se za pomoci dvou kroků dokázal rychle přiblížit k Sørvikově pozici, se primárně snažil Sørvikovi zablokovat jeho hůl, aby tento nemohl pokračovat ve své snaze odehrát kotouč. Přestože lze v další konstatovat, že Jiránek zakopl o Sørvikovu nohu, v důsledku čehož se převážil směrem dopředu, je dle předsedy Disciplinární komise ELH nepochybnou skutečností, že souběžně s tím Jiránek způsobem, který zcela vylučuje případnou obhajobu činěnou v tom smyslu, že by se Jiránek instinktivně za pomocí natažené paže bránil případnému pádu na hrazení, oddělil svou pravou ruku od těla a vystrčeným loktem této ruky s vysokou razancí zasáhl Sørvika přímo do hlavy, a to navíc tak, že tímto loktem udělal krátký pohyb proti Sørvikově hlavě . V daném případě předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že Jiránek byl za následky svého jednání plně odpovědný a měl si být vědom, že pokud se rozhodne učinit pohyb svým loktem proti Sørvikovi, může tímto způsobem dojít k zasažení oblasti jeho hlavy a krku a následnému možnému zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Tomáše Jiránka za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Zásah do hlavy nebo krku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Daniel Sørvik dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem neutrpěl žádné zranění, aby z tohoto důvodu předmětné utkání mezi družstvem klubu Dukla Jihlava a družstvem klubu Verva Litvínov nedokončil, a současně s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, že Jiránek byl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, konkrétně dne 10.04.2017, kdy mu byl za jednání proti protihráči Jakubu Flekovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Tomáši Jiránkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH a dále finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny hráče za Zásah do hlavy nebo krku.

Hokejka doporučuje

Další