DK: Zákrok Tomáše Jiránka na Jakuba Fleka z utkání HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary

Zákrok hráče Tomáše Jiránka na protihráče Jakuba Fleka z utkání Dukla Jihlava - Energie Karlovy Vary, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Energie Karlovy Vary, přičemž v utkání byl hráči Jiránkovi rozhodčími utkání Janem Hribikem a Petrem Lacinou uložen menší trest + osobní desetiminutový trest za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Jiránek vedl svůj zákrok čelně proti Flekovi, který byl v okamžik střetu v držení puku. Přestože je z dostupných záběrů situace patrné, že Flek v posuzovaném případě upřednostnil odehrání puku z výhodné pozice, přičemž v souvislosti s tímto záměrem výrazně snížil své těžiště a zcela zásadně tím limitoval možnost jakékoliv obrany před případným zákrokem z Jiránkovy strany, konstatoval předseda Disciplinární komise ELH, že Jiránek svůj zákrok vedl ve vysoké nájezdové rychlosti, za zásadně přitěžující při svém rozhodování pak shledal předseda Disciplinární komise ELH tu skutečnost, že se Jiránek krátce před střetem odrazil ze své pravé nohy, aby docílil vyšší intenzity střetu, čímž se zároveň snažil dostat svou paži na úroveň oblasti hlavy nebo krku protihráče. Je přitom zcela nepochybné, že v důsledku tohoto jednání Jiránek svým pravým loktem zasáhl Jakuba Fleka do jeho hlavy. Dle předsedy Disciplinární komise ELH nelze v daném případě rovněž pochybovat o tom, že Jiránek měl o situaci dobrý přehled, byl si vědom skutečnosti, že se Flek nachází ve zranitelném postavení, a musel si být též vědom, že při intenzitě a způsobu, kterým se rozhodl svůj zákrok vést, může dojít k zasažení oblasti hlavy a krku protihráče a k jeho následnému možnému vážnému zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Tomáše Jiránka za disciplinární přestupek Zásah do hlavy nebo krku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Flek dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl poranění hlavy, vinou kterého předmětné utkání mezi družstvem Dukla Jihlava a družstvem Energie Karlovy Vary nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Jiránek nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Tomáši Jiránkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Zásah do hlavy nebo krku. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další