DK: Jednání Jiřího Polanského z utkání HC Oceláři Třinec - Mountfield HK

Jednání hráče Jiřího Polanského z utkání Oceláři Třinec - Mountfield HK, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání nebyl hráči Polanskému za toto jednání rozhodčími Vladimírem Pešinou a Romanem Mrkvou uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Polanský se měl jednání, které navrhovatel na disciplinární projednání dané věci ve svém podání označil jako nafilmovaný pád nebo přehrávání, dopustit v prostoru brankoviště družstva klubu Mountfield HK, a to po podstoupeném souboji s protihráčem Martinem Pláňkem. Z dostupných záběrů situace je patrné, že si Polanský snažil vybojovat v osobním souboji prostor před brankářem družstva klubu Mountfield HK Patrikem Rybárem, v čemž mu Pláněk bránil tím, že jej z tohoto prostoru za pomoci držení oběma rukama odtlačoval do míst po levé ruce brankáře Rybára. Takto se Polanský dostal až do bezprostřední blízkosti brankové konstrukce, načež se sklonil a byl Pláňkem natlačen do branky družstva klubu Mountfield HK. V posuzovaném případě dospěl předseda Disciplinární komise ELH k závěru, že Polanskému bylo nedovoleným způsobem bráněno v jeho hře a v dalším nebyly v jednání Jiřího Polanského shledány prvky nafilmovaného pádu, nebo že by se tento jinak snažil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání se záměrem docílit takovým nesportovním způsobem vyloučení protihráče. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Jiří Polanský nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další