DK: Zákrok Tomáše Frola na Josefa Skořepu z utkání Dukla Jihlava Verva Litvínov

Zákrok hráče Tomáše Frola na protihráče Josefa Skořepu z utkání Dukla Jihlava Verva Litvínov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Frolovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Zbyňkem Kubičíkem a Robinem Šírem větší trest na 5 minut + do konce utkání za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Frolo vedl svůj zákrok na Josefa Skořepu, který krátce před střetem odehrál kotouč podél hrazení, ale jelikož tento v době střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, lze konstatovat, že ve smyslu výkladu Pravidel byl Skořepa v okamžik střetu stále považován za hráče v držení puku. Je sice patrné, že Frolo nejprve naznačil pohyb za pukem podél hrazení, načež však následně změnil směr své jízdy a rozhodl se atakovat Skořepu tělem, na což již tento nestihl zareagovat v tom smyslu, aby se zákroku pokusil způsobem povoleným pravidly ledního hokeje ubránit. V dalším však dle předsedy Disciplinární komise ELH nelze konstatovat, že by Frolo svůj zákrok vedl ve zvláště vysoké nájezdové rychlosti, že by se před zákrokem odrazil, aby dosáhl jeho vyšší intenzity, že by zákrok vedl mimo Skořepův zorný úhel, nebo že by Frolo před zákrokem zvedl své ruce, aby docílil zasažení oblasti hlavy nebo krku protihráče. Pokud k takovému zasažení došlo, což lze dovodit ze skutečnosti, že Skořepa zákrokem utrpěl dle údajů obsažených v zápise o utkání poranění nosu, stalo se tak dle předsedy Disciplinární komise ELH zejména z toho důvodu, že Frolo atakoval Skořepu v době, kdy tento v tzv. „bogně“ významně snížil své těžiště. Na základě těchto uvedených skutečností a z dostupných záběrů situace tak předseda Disciplinární komise ELH nedospěl k přesvědčení, že by byl zákrok takového charakteru, intenzity a byl proveden natolik nebezpečným způsobem, aby bylo na místě Tomáši Frolovi za toto jednání uložit trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Tomáš Frolo nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další