DK: Zákrok hráče Tomáše Kubalíka na protihráče Marcela Haščáka z utkání Škoda Plzeň - Kometa Brno

Zákrok hráče Tomáše Kubalíka na protihráče Marcela Haščáka z utkání Škoda Plzeň - Kometa Brno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Kubalíkovi uložen rozhodčími Robinem Šírem a Romanem Mrkvou větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Sekání dle čl. 159 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Kubalík vedl svůj zákrok na protihráče krátce po vhazování ve středním pásmu, a to patrně v reakci na předchozí přistrčení holí drženou oběma rukama, jehož se proti Kubalíkovi dopustil právě Haščák. Je na místě zdůraznit, že ke Kubalíkem provedenému zákroku došlo zcela mimo souboj o puk, neboť tento okamžitě po vyhraném vhazování hráčem družstva klubu Kometa Brno Leošem Čermákem měl v držení další z hráčů družstva klubu Kometa Brno Jan Štencel. Kubalík svým jednáním, kdy švihl svou holí směrem vzhůru, bezvýhradně naplnil předpoklad pro uložení většího trestu + osobního trestu do konce utkání ve smyslu čl. 159 bodu vi. Pravidel ledního hokeje 2014-2018, kterým je sekání definováno též tak, že hráč zvedne hůl mezi soupeřovy nohy, aby zasáhl soupeře do rozkroku. Jednání Kubalíka se sice nevyznačovalo zvláště vysokou intenzitou, k zasažení oblasti rozkroku Marcela Haščáka též nedošlo závažnějším způsobem, tedy seknutím koncové části čepele, nýbrž úderem rukojeti hole, nelze však současně než konstatovat, že Kubalík se zákroku dopustil zcela vědomě s plnou odpovědností za možné následky, a je tedy na místě shrnout, že rozhodl-li se krátce po vhazování švihnout svou holí směrem vzhůru, zvláště pak za situace, kdy toto jednání nemohlo mít vliv na případné získání puku do své moci, měl si být vědom Haščákovy blízkosti a též skutečnosti, že takto provedeným zákrokem může dojít k zasažení Marcela Haščáka do rozkroku a jeho zvláště bolestivému zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Tomáše Kubalíka za disciplinární přestupek Sekání. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Haščák dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem neutrpěl žádné zranění, vinou kterého by předmětné utkání mezi družstvem Škoda Plzeň a družstvem Kometa Brno nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Kubaík nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Tomáši Kubalíkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za Sekání. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další