DK: Zákrok Ladislava Šmída na Jana Bergera z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK

Zákrok hráče Ladislava Šmída na protihráče Jana Bergera z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání byl hráči Šmídovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Pavlem Hodkem a Janem Hribikem menší trest za faul kolenem dle čl. 153 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Předseda Disciplinární komise ELH shledal po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace, že Šmíd vedl svůj zákrok čelně na protihráče, který krátce před střetem nastřelil kotouč podél hrazení, leč z důvodu, že v době zákroku puk nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, je na místě konstatovat, že se dle výkladu pravidel ledního hokeje v platném znění jednalo o zákrok na hráče, který byl považován za hráče v držení puku. Šmíd se pokusil Bergera zastavit pomocí zákroku tělem, kdy se za tímto účelem musel zapřít na své levé noze a ve snaze přenést těžiště na pravou část těla nastavil své pravé koleno do směru Bergerovy jízdy. Tímto způsobem atakoval Jana Bergera do jeho pravé nohy. Dle předsedy Disciplinární komise ELH je však na místě odmítnout stanovisko navrhovatele na disciplinární projednání dané věci vyjádřené v písemném návrhu na dodatečné potrestání Šmída zastavením činnosti ve smyslu, že se Šmíd dopustil zákroku kolenem s úmyslem zranit protihráče. Naopak, dle předsedy Disciplinární komise ELH je patrné, že v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že Šmíd zasáhne protihráče kolenem, svou pravou nohu odlehčil, čímž prokazatelně minimalizoval následky střetu. Tím předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že zákrok byl rozhodčími utkání správně potrestán menším trestem v rámci utkání samotného, nebyl však takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Ladislav Šmíd nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další