DK: Zákrok Martina Ševce na Blaže Gregorce z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK

Zákrok hráče Martina Ševce na protihráče Blaže Gregorce z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání byl hráči Ševcovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Pavlem Hodkem a Janem Hribikem menší trest za krosček dle čl. 127 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Ševc se zákroku na Gregorce dopustil v závěru utkání v souboji u hrazení v rohu hrací plochy. Ševc nejprve atakoval Gregorce ramenem, přičemž v důsledku toho, že zákrok byl veden ve vysoké nájezdové rychlosti a se značnou razancí, ztratil Gregorc rovnováhu a podél hrazení padal na hrací plochu. V té chvíli byl rovněž Ševcem zasažen holí drženou v obou rukách do oblasti hlavy nebo krku. Přestože tento zásah nelze nijak zpochybnit, nelze rozhodně činit závěr v tom smyslu, že by si Ševc počínal úmyslně s cílem tuto oblast hlavy nebo krku zasáhnout, jak uváděl ve svém podání navrhovatel na disciplinární projednání dané věci. Celá situace se udála během necelé vteřiny, je zřejmé, že primárním Ševcovým zájmem bylo odstavit Gregorce od puku a vybojovat tento pro případné zakončení útočné akce družstva svého klubu. K zásahu do oblasti hlavy nebo krku tak dle předsedy Disciplinární komise ELH došlo spíše nešťastnou shodou okolností při pádu Gregorce na ledovou plochu, kdy zejména předseda Disciplinární komise ELH nemá za to, že by Ševcem provedený zákrok byl takového charakteru či dosáhl takového stupně nebezpečnosti, aby bylo na místě za něj hráči ukládat trest zastavení činnosti v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Martin Ševc nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další