DK: Zákrok hráče Tomáše Jiránka na protihráče Lukáše Žejdla z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava

Zákrok hráče Tomáše Jiránka na protihráče Lukáše Žejdla z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu BK Mladá Boleslav, přičemž v utkání nebyl hráči Jiránkovi za uvedený zákrok rozhodčími Petrem Lacinou a Janem Hribikem uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Jiránek vedl svůj zákrok na protihráče, který ve vysoké rychlosti vedl kotouč podél hrazení směrem k brance družstva klubu HC Dukla Jihlava. Jiránek se pokusil Žejdlovi jeho další postup ztížit pomocí zákroku tělem, kdy za tímto účelem Žejdlovi zkřížil dráhu jeho jízdy. Ačkoliv navrhovatel na disciplinární projednání dané věci konstatoval, že se měl Jiránek dopustit úmyslného faulu kolenem, v jehož důsledku došlo k vážnému zranění protihráče, neshledal předseda Disciplinární komise ELH, že by Jiránek Žejdla kolenem vůbec zasáhl. Lze sice přisvědčit skutečnosti, že Jiránkova pravá noha zkřížila směr Žejdlovy jízdy, Jiránek se ovšem nedopustil zákroku, který by bylo možné kvalifikovat jako Faul kolenem dle čl. 153 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Z dostupných záběrů situace je patrné, že pravá noha Tomáše Jiránka se okamžitě po střetu podlomila následkem toho, že do ní Žejdl svou levou nohou, za kterou se následně chytil na znamení svého zranění, najel. Tím má předseda Disciplinární komise ELH za to, že se Jiránek nedopustil v posuzovaném případě nedovoleného zákroku, jeho jednání pak ani nebylo takového charakteru či nebezpečnosti, aby bylo trestáno v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Tomáš Jiránek nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další