DK: Jednání hráče Marka Ďalogy z utkání Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha

Disciplinární komise ELH řešila jednání hráče Marka Ďalogy na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Ďalogovi rozhodčím Robinem Šírem uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Nesportovní chování dle čl. 168 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Tato skutečnost byla přitom rozhodčími utkání popsána v poznámkách k utkání zápisu o utkání následujícím způsobem: „V čase 43:19 vyloučen hráč hostů č. 71 - Ďaloga Marek na 5+OK za nesportovní chování. Hráč z bezprostřední blízkosti křičel na HR hrubě urážlivá slova výhrůžným tónem: »Ty p*** vyj*****!« V ostatních soutěžích by bylo uděleno TH, v ELH se uděluje 5+OK.“ Aniž by předseda Disciplinární komise ELH v předmětném případě bral v úvahu, zda byl hlavní rozhodčí utkání Robin Šír oprávněn v předmětném případě potrestat Ďalogu v uloženém rozsahu, tedy větším trestem na 5 minut + osobním trestem do konce utkání, je zejména na místě shrnout, že Ďaloga se vůči rozhodčímu utkání bezdůvodně dopustil slovního výpadu majícího mimořádně vulgární charakter osobního hanobení. Současně má předseda Disciplinární komise ELH za potřebné zdůraznit ujednání valné hromady asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která se konala dne 08.02.2018 v Olomouci, a v jejímž rámci se kluby účastnící se ELH jednomyslně přihlásily k tomu, že omezí zásadním způsobem projevy nesportovního chování členů svých klubů vůči rozhodčím utkání, a vyzvaly k exemplárnímu postihování takových projevů, ať už rozhodčími utkání přímo v rámci utkání, příslušným disciplinárním orgánem, či v rámci interního řízení v samotném dotčeném klubu. Nelze tak než konstatovat, že Ďaloga měl být o této skutečnosti klubem HC Sparta Praha, v němž vykonává svou činnost profesionálního hokejisty, vyrozuměn, měl být upozorněn na možné důsledky případného nesportovního jednání a zejména se měl tohoto druhu jednání vůči rozhodčím zcela vyvarovat. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Marek Ďaloga svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Nesportovní chování. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA Sport Marketing)

Hokejka doporučuje

Další