DK: Zákrok Pavla Kubiše na Davida Škůrka z utkání Aukro Berani Zlín - HC Olomouc

Zákrok hráče Pavla Kubiše na protihráče Davida Škůrka z utkání Aukro Berani Zlín - HC Olomouc, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu HC Olomouc, přičemž v utkání nebyl hráči za tento zákrok uložen rozhodčími René Hradilem a Petrem Úlehlou žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Kubiš se svého zákroku proti Škůrkovi dopustil na hraně středového kruhu, a to v situaci, kdy Škůrek nastřeloval kotouč směrem k brance družstva klubu Aukro Berani Zlín. Přestože lze konstatovat, že zákrok byl veden na hráče v držení puku, je dle předsedy Disciplinární komise ELH současně na místě uvést, že Škůrek se v rámci svého střeleckého pokusu nacházel ve zranitelné pozici, v níž se jen obtížně mohl zákroku bránit. Přestože si Kubiš musel být této skutečnosti dobře vědom a bylo zřejmé, že v důsledku vystřelení puku se bude Škůrkovo těžiště snižovat, upřednostnil Kubiš při svém jednání pokus o hru tělem, jehož následkem ovšem bylo přímé zasažení oblasti Škůrkovy hlavy nebo krku. Nelze než konstatovat, že Kubiš byl za své jednání plně odpovědný a rozhodl-li se vést svůj zákrok způsobem jak je naznačeno výše, byl srozuměn s tím, že následkem jeho jednání může být přímý úder na oblast hlavy a krku protihráče a následné možné vážné zranění protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Pavla Kubiše za disciplinární přestupek Zásah do hlavy nebo krku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Škůrek dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl zranění hlavy, přičemž z tohoto důvodu předmětné utkání mezi družstvem klubu Aukro Berani Zlín a družstvem klubu HC Olomouc nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Kubiš nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Pavlu Kubišovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Zásah do hlavy nebo krku. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další