DK: Jednání Ralfse Freibergse z utkání HC VERVA Litvínov - Aukro Berani Zlín

Jednání hráče Ralfse Freibergse z utkání Verva Litvínov - Aukro Berani Zlín, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči uložen rozhodčími Adamem Kikou a Oldřichem Hejdukem menší trest za nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Freibergs byl u hrazení atakován protihráčem Lukášem Douderou, který rukama opakovaně atakoval Freibergse ve snaze ztížit tomuto kontrolu puku. Následkem tohoto jednání byl Freibergsův pád na hrací plochu, který byl rozhodčími utkání posouzen jako nafilmovaný pád a Freibergsovi byl za tento uložen menší trest. V daném případě předseda Disciplinární komise ELH konstatoval, že dostupné záběry situace nejsou natolik průkazné, aby na jejich základě bylo možné bez jakékoliv pochybnosti určit, že se Freibergs svým jednáním pokoušel ovlivnit úsudek rozhodčích utkání a snažil se takto docílit vyloučení protihráče. Nadto je na místě uvést, že Doudera měl krátce před Freibergsovým pádem na hrací plochu přiloženou svou ruku na oblast jeho hlavy, a aniž by bylo možné posoudit intenzitu tohoto jednání, či jeho záměr, nelze vyloučit, že právě tímto způsobem Doudera Freibergse strhl na hrací plochu. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Ralfs Freibergs nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další