DK: Jednání Ryana Hollwega proti Davidu Němečkovi z utkání HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav

Jednání hráče Ryana Hollwega proti protihráči Davidu Němečkovi z utkání Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Hollwegovi uložen rozhodčími Štěpánem Součkem a Vyacheslavem Bulanovem větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za hrubost dle čl. 158 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Hollweg na úrovni modré čáry vedl zákrok tělem proti Němečkovi, přičemž v obranné reakci Němeček zvedl své ruce na úroveň oblasti Hollwegovy hlavy nebo krku. Na tuto skutečnost Hollweg následně zareagoval tím způsobem, že vyvolal šarvátku, shodil rukavice, strhl Němečka na ledovou plochu a pokusil se tohoto fyzicky napadnout. Díky včasnému zásahu čárových rozhodčích se Hollweg nedopustil více než dvou úderů pěstmi, načež svého jednání zanechal. Předseda Disciplinární komise ELH v daném případě shledal trest uložený rozhodčími utkání jako oprávněný, v dalším však nedospěl k přesvědčení, že by Hollwegovo jednání bylo takového charakteru, aby za něj byl hráč trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Ryan Hollweg nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další