DK: Zákrok Alexandre Malleta na Dominika Pacovského z utkání BK Mladá Boleslav - Kometa Brno

Zákrok hráče Alexandre Malleta na protihráče Dominika Pacovského z utkání BK Mladá Boleslav - Kometa Brno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Malletovi uložen rozhodčími Oldřichem Hejdukem a Petrem Lacinou větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Napadení dle čl. 122 Pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Mallet svůj zákrok vedl na protihráče, který krátce před střetem odehrál kotouč, a to v těsné blízkosti u hrazení před hráčskou lavicí družstva klubu Kometa Brno. Ačkoliv lze v daném případě přisvědčit tomu, že se jednalo o zákrok na hráče, který byl fakticky dle výkladu pravidel ledního hokeje stále v držení puku, v dalším shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Malletovi muselo být v okamžiku, kdy se rozhodl zákrok vést, jasné, že Pacovský již nemá kontrolu nad pukem a není tak z hlediska vedení útočné akce družstva svého klubu nijak nebezpečný. Mallet svůj zákrok nevedl čelně, nýbrž z boku, navíc do poslední chvíle mohl být Pacovskému skryt za dalším hráčem družstva klubu Kometa Brno Martinem Nečasem, s nímž Mallet jel v souhlasném pohybu šikmo k hrazení, přičemž teprve krátce před střetem Mallet z této jízdy aktivně vystoupil proti protihráči, aby jej atakoval tělem. V daném případě je zcela nepochybné, že měl Pacovský zcela minimální šanci takový atak předvídat, a tudíž rovněž i minimální šanci se mu pokusit v souladu s pravidly ledního hokeje ubránit. Přitěžující okolností posuzovaného případu je rovněž i skutečnost, že Mallet svůj zákrok vedl se značnou razancí, čemuž svědčí elevace jeho těla krátce po dokončení střetu. Byť nelze Malletovi nijak prokázat, že by jeho záměrem bylo zasáhnout oblast hlavy a krku protihráče, způsob vedení zákroku lze s ohledem na výše uvedené skutečnosti označit jako bezohledný vůči zdraví protihráče a jen shodou okolností k tomuto zasažení oblasti hlavy a krku nedošlo. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Alexandre Malleta za disciplinární přestupek Napadení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Pacovský dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem neutrpěl žádné zranění, které by v dalším ohrozilo jeho činnost profesionálního hráče ledního hokeje, a současně s přihlédnutím k faktu, že Mallet byl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, konkrétně dne 31. 10. 2016, kdy mu byl za jednání proti protihráči Tomáši Mojžíšovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Bitka dle čl. 141 pravidel ledního hokeje, a dále dne 07.02.2017, kdy mu byl za zákrok proti protihráči Sebastiánu Gorčíkovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání a finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Alexandre Malletovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za Napadení a dále finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny hráče. (zdroj videa: BPA sport marketing). Foto: Jan Pavlíček (BK Mladá Boleslav).

Hokejka doporučuje

Další