DK: Zákrok Lukáše Kloka na Martina Havelku z utkání HC VÍTKOVICE RIDERA - HC VERVA Litvínov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Klokovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Vladimírem Pešinou a Lukášem Bejčkem větší trest na 5 minut + do konce utkání za krosček dle čl. 127 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování shledal, že Klok vedl svůj zákrok na protihráče, který krátce předtím svedl souboj s dalším z hráčů družstva klubu Vítkovice Ridera Karolem Slobodou, přičemž předmětný zákrok byl Klokem veden zezadu, kdy Klok nejprve odhodil svou hůl a následně naskočil zezadu na Havelku, kterého za pomoci tohoto chvatu srazil na ledovou plochu. Přestože se dle předsedy Disciplinární komise ELH Klok provinil porušením pravidel ledního hokeje, zejména tím, že se do souboje zapojil z pozice třetího hráče, byť se tohoto porušení nedopustil naplněním předpokladu pro uložení trestu za krosček, v dalším předseda Disciplinární komise ELH nemá za to, že by jednání Lukáše Kloka bylo natolik závažné, aby za něj bylo na místě Kloka trestat v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Lukáš Klok nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: HC Vítkovice Ridera) Foto: Petr Kotala (HC VÍTKOVICE RIDERA).

Hokejka doporučuje

Další