DK: Jednání Dominika Pacovského z utkání BK Mladá Boleslav - HC VERVA Litvínov

Jednání hráče Dominika Pacovského z utkání BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči uložen rozhodčími Petrem Lacinou a René Hradilem menší trest za nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Pacovský byl v útočném pásmu družstva klubu BK Mladá Boleslav atakován protihráče Viktorem Hüblem, který svou holí zatáhl Pacovského za jeho pravou ruku. Aniž by předseda Disciplinární komise ELH jakkoliv zpochybňoval skutečnost, že se v předmětné situaci Hübl dopustil nedovoleného zákroku spočívajícím v hákování, shledal současně, že Pacovský na Hüblovo jednání reagoval neadekvátně tím, že teatrálně upadl na hrací plochu, přičemž teatrálnost jednání předseda Disciplinární komise ELH spatřuje k mírném zakopnutí nohou krátce před pádem na hrací plochu. Tím má předseda Disciplinární komise ELH za to, že neexistuje příčinná souvislost mezi nedovoleným zákrokem ze strany Viktora Hübla a Pacovského pádem na hrací plochu, respektive, že Hüblův zákrok nebyl takového charakteru, že by jeho nevyhnutelným následkem musel být pád Dominika Pacovského na ledovou plochu. Pacovský tak dle předsedy Disciplinární komise ELH zneužil shora popsané situace k tomu, aby se přehráváním následku zákroku z Hüblovy strany a teatrálním pádem na ledovou plochu pokusil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání a docílit tímto nesportovním způsobem vyloučení protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Dominik Pacovský svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel ledního hokeje. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA Sport Marketing).

Hokejka doporučuje

Další