DK: Zákrok hráče Vojtěcha Tomiho na protihráče Ondřeje Veselého z utkání Vítkovice Ridera - Aukro Berani Zlín,

které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno z podnětu klubu Aukro Berani Zlín, přičemž v utkání byl hráč Tomi potrestán rozhodčími utkání Janem Hribikem a Alexandrem Pavlovičem menším trestem za hrubost dle čl. 158 pravidel ledního hokeje 2014-2018 a současně menším trestem + osobním desetiminutovým trestem za zásah do hlavy a krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Tomi poté, co započal své střídání v čase 54:33, se okamžitě pokoušel vyvolat šarvátku s protihráčem Ondřejem Veselým, kterého postupně třikrát napadl, a nakonec jej v prostoru před hráčskou lavicí družstva Aukro Berani Zlín strhl na hrací plochu a vyvolal tím hromadnou šarvátku hráčů obou zúčastněných družstev. Přestože je dle předsedy Disciplinární komise ELH v předmětné situaci záměr Tomiho vyprovokovat potyčku více než zřejmý, neužil Tomi dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH při svých napadeních protihráče žádných zvláště nebezpečných úderů, aby tyto byly samy o sobě způsobilé přivodit protihráči zranění. Uvádí-li podavatel návrhu na disciplinární projednání dané věci, že k výše popsanému jednání Vojtěcha Tomiho došlo z úmyslného pokynu trenéra družstva klubu HC VÍTKOVICE RIDERA Jakuba Petra, konstatuje předseda Disciplinární komise ELH, že takový úmysl nelze trenérovi Petrovi nikterak prokázat, a to ani na základě nepřímého důkazu, kterým dle podavatele návrhu na disciplinární projednání dané věci je skutečnost, že Tomi měl být v závěru utkání záměrně nasazován na Veselého. Dovozuje-li pak tuto svou hypotézu podavatel návrhu na disciplinární projednání dané věci z faktu, že Jakub Petr v přerušené hře v čase 52:53 odvolal z hrací plochy nasazené útočné trio Daniel Kurovský - Šimon Stránský - Vojtěch Tomi poté co zjistil, že soupeř vynechal v nasazení svých hráčů Ondřeje Veselého, je na místě připomenout, že Petr pouze využil svého práva druhé volby při střídání, přičemž současně je třeba zdůraznit, že Tomi se zapojil krátce do hry již před předmětným přerušením hry, aniž by se v tu chvíli nacházel Veselý na ledové ploše. Závěrem tak předseda Disciplinární komise ELH konstatuje, že klubem Aukro Berani Zlín napadané jednání trenéra Jakuba Petra není prokazatelné, a že potrestání Tomiho za jeho opakované jednání náleželo výhradně do kompetence rozhodčích utkání přímo v utkání samotném. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Vojtěch Tomi nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: Aukro Berani Zlín)

Hokejka doporučuje

Další