DK: Zákrok Tomáše Kubalíka na Filipa Pavlíka z utkání Mountfield HK - HC Dukla Jihlava

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání nebyl hráči Kubalíkovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Lukášem Bejčkem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH pro provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že k zákroku došlo za brankou družstva klubu Mountfield HK, a to v situaci, kdy Pavlík odehrával nastřelený puk podél hrazení. Kubalík u hrazení tzv. dohrál Pavlíka, přičemž z dostupného záběru situace je patrné, že v konečné fázi vedení zákroku zdvihl svou levou paži na úroveň oblasti Pavlíkovy hlavy a krku. Za zásadní při svém rozhodování v dané věci shledal předseda Disciplinární komise ELH tu skutečnost, že zákrok nebyl veden ve vysoké nájezdové rychlosti, před zákrokem Kubalík zřetelně zabrzdil, a přestože, jak je uvedeno výše, Kubalík v konečné fázi vedení zákroku zdvihl svou levou paži na úroveň oblasti hlavy a krku protihráče, nelze bez jakékoliv pochybnosti prokázat, že by svým zákrokem tuto oblast skutečně zasáhl, a i pokud by k tomuto došlo, nemá předseda Disciplinární komise ELH za to, že by byl posuzovaný zákrok způsobilý vážnějším způsobem ohrozit Pavlíkovo zdraví a není tak na místě, aby tento byl potrestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Tomáš Kubalík nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další