DK: Zákrok Vlastimila Dostálka na protihráče Jaroslava Bednáře z utkání Mountfield HK - Dukla Jihlava

Tento zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání nebyl hráči Dostálkovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Lukášem Bejčkem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Dostálek svůj zákrok vedl čelně na protihráče, který krátce před střetem odehrál puk, ale jelikož tento v době zákroku nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, jednalo se tak o zákrok na hráče, který byl technicky vzato v držení kotouče. Bednář se po odehrání puku pokusil pohybem do středu hřiště vyhnout blížícímu se střetu, na což změnou postavení zareagoval i Dostálek, a v důsledku toho souběžně zasáhl Bednáře svou levou paží a levou nohou. Tímto způsobem byl Bednář atakován do své pravé nohy, konkrétně do oblasti stehenního svalu. V projednávaném případě předseda Disciplinární komise ELH neshledal, že by se Dostálek dopustil primárního zákroku kolenem, zákrok nebyl prováděn ve vysoké nájezdové rychlosti, a z těchto uvedených důvodů nemá předseda Disciplinární komise ELH za to, že by byl zákrok takového charakteru a takové intenzity, aby bylo na místě jej trestat v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Vlastimil Dostálek nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další